آلبوم جديد نامی

آلبوم زیبا از نامی بنامه : نسل گمشده :

The Last Story

Tehran

Planet Dream

The Spel 0f The Groove

Ey Iran

Pezhvak

esmael zare ; ٢:۱٧ ‎ق.ظ ; ۱۳۸٥/٦/۱٠